e-shop zdarma e-shop zdarma
Hlavní stránkaKošík a objednávkaO násReklamační řádJak nakupovatObchodní podmínkyKontakt
Kategorie
e-shop zdarma Cín
e-shop zdarma Historické sklo a poháry
e-shop zdarma Historické šperky
e-shop zdarma Ozdoby do vlasů
e-shop zdarma Runy
e-shop zdarma Šachy
e-shop zdarma Šperky
e-shop zdarma Spony do kravaty
e-shop zdarma Vtipné výrobky
e-shop zdarma Zakázkové práce
e-shop zdarma Užitečné informaceReklama:

Obchodni podminky

1. Provozovatel

Provozovatelem elektronického obchodu je: Mgr. Lenka Hlavičková, Nad vodovodem 231/54, 108 00, Praha10, IČ: 06076475, DIČ: CZ06076475

 2. Základní podmínky

Tento nákupní řád upravuje podmínky nakupování v elektronickém obchodě na internetových stránkách www.art-czech.eshop-zdarma.cz. Odesláním elektronické objednávky kupující vyjadřuje svůj souhlas s těmito nákupními podmínkami Každá registrovaná objednávka je považována za závaznou. Každá objednávka je potvrzena e-mailovou zprávou, zaslanou na adresu uvedenou kupujícím.

3. Zrušení objednávky

Zrušení objednávky kupujícím je možné nejpozději do 24 hodin od odeslání objednávky a to na e-mailovou adresu: art.czech@email.cz.
Objednávky obsahující neúplná nebo viditelně nesprávná data budou zrušeny, vždy si pečlivě zkontrolujte Vámi vyplněné údaje.

4. Ceny

Dodavatel si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v elektronickém obchodě. V již realizovaných a řádně potvrzených objednávkách nebudou ceny měněny.

5. Platební podmínky a dodací podmínky

Dobírka (platí pro Českou republiku a Slovensko):

 • Zboží bude kupujícímu doručeno na zadanou adresu poštovním balíkem na dobírku.
 • Poštovné (a balné – pouze v případě sklenic) se připočítává ke každému nákupu a to ve výši 50 – 200,-Kč v závislosti na hmotnosti objednávky a ceníku České pošty. U objemnějších zásilek bude poštovné kupujícímu předem upřesněno.
 • K ceně zboží nejsou připočítány žádné další náklady. Konečná cena bez poplatků je uvedena v posledním kroku objednávky. Potvrzení objednávky a upřesnění ceny je kupujícímu odesláno elektronickou poštou.
 • Zboží bude odesláno do 3 pracovních dnů od učinění objednávky. V případě, že objednané zboží není na skladě, bude kupující upozorněn do 1 pracovního dne od zaslání objednávky a lhůta pro dodání bude upřesněna. Pokud se jedná o zakázkovou výrobu, dodací lhůta činí 3-4 týdny ode dne objednávky a zákazník bude předem vyrozuměn o odeslání objednávky.

6. Zásilky do zahraničí

Zásilky posíláme prostřednictvím České pošty. Cena poštovného bude upřesněna dle konkrétní váhy, destinace a požadavků zákazníka na doručení dle aktuálního ceníku České pošty.
Úhradu poštovného a ceny zásilky požadujeme v tomto případě předem a to převodem na náš účet:

Air bank
Číslo účtu: 1596715035/3030

Variabilní symbol Vám bude přidělen nebo použijte své jméno.
Nejsem plátce DPH!

7. Záruka vrácení peněz

V případě, že s výrobkem nebudete spokojeni nebo zklame Vaše očekávání, můžete výrobek bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí vrátit. Výrobek Vám ihned vyměníme, nebo Vám vrátíme peníze.
Výrobek musí být nepoškozen a zabalen v originálním obalu a odeslán jako cenné psaní (nikoli dobírka) na moji výše uvedenou adresu do 14 dnů od převzetí zásilky. Ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie útržku balíkové nebo dobírkové složenky. Peníze Vám budou po kontrole zásilky navráceny na Váš účet nebo složenkou (v tomto případě bude stržen z částky poplatek za poštovné).
Zásilky na dobírku neakceptujeme.
V rámci záruky Vám budou navráceny peníze pouze za Vámi objednané výrobky, nikoli za balné a poštovné.

8. Záruka a servis

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami - ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů. Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 pracovních dnů ode dne jejího obdržení. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adrese prodávajícího.


Podmínky ochrany osobních údajů


I. Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Mgr. Lenka Hlavičková IČ 06076475 (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Lenka Hlavičková, Nad vodovodem 231/54, 108 00 Praha 10
email: art.czech@email.cz
telefon: 606 810 696
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
3. Ze strany správce nedochází automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


IV. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (eshop zdarma) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
VI.
Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 3863 návštěvníků


Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!