e-shop zdarma e-shop zdarma
Hlavní stránkaKošík a objednávkaO násReklamační řádJak nakupovatObchodní podmínkyKontakt
Kategorie
e-shop zdarma Cín
e-shop zdarma Historické sklo a poháry
e-shop zdarma Historické šperky
e-shop zdarma Ozdoby do vlasů
e-shop zdarma Runy
e-shop zdarma Šachy
e-shop zdarma Šperky
e-shop zdarma Spony do kravaty
e-shop zdarma Vtipné výrobky
e-shop zdarma Zakázkové práce
e-shop zdarma Užitečné informaceReklama:

Reklamace

Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., z občanského zákoníku a zákonu o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. se všemi příslušnými novelami. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je 24 měsíců.

Zboží můžete reklamovat, e-mailem (art.czech@email.cz), poštou, nebo telefonicky na +420 606 810 696.

Reklamace musí obsahovat originál (popřípadě kopii) dokladu o nákupu zboží (faktura, paragon) a popis zjištěných závad.

Reklamaci není možné uznat:

  • v případě nedoložení dokladu o nákupu zboží
  • přirozeného opotřebení výrobku
  • poškození v důsledku nedodržení řádné péče a zacházení, hlavně poškození vodou, lakem na vlasy a parfémem
  • mechanického poškození.

O vaší reklamaci rozhodneme do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění závad bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak.

Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví koupené věci. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném. Jestliže kupující svým zaviněním poškodí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.

Záruční doba je šest měsíců a začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebyla-li věc ještě použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti.

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.3887 návštěvníků


Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!